Utleie av instrumenter (backline)

Vi leier ut instrumenter (backline) til ulike behov.

Se eksempler nedenfor som viser populære utleieobjekter. Uansett, vi skaffer det aller meste!

Levering, rigging og henting av instrumenter

Musikkbooking både leverer, rigger og henter – alt til en konkurransedyktig pris.

Kontakt oss for å leie instrumenter – vi setter sammen en tilpasset pakke i tråd med deres ønsker og behov.

Leie av musikkanlegg, lysutstyr og annet festutstyr

Ønsker du å leie annet utstyr til festen? Vi kan levere både lysutstyrlydanleggprojektor, lerretrøykmaskindiscokule og annet festutstyr. Er du usikker på hva som passer best på ditt arrangement bistår vi gjerne med råd og veiledning.

Leiebetingelser

Alle utleiepriser gjelder for inntil ett døgn

1/2 pris for hvert påbegynte etterfølgende døgn

Prisene forutsetter at utstyret hentes/returneres

Vi tilbyr transport/montering mot pristillegg

Teknikerhonorar etter avtale (nattillegg påløper)

Avbestillingsregler/-gebyr (med mindre annet er eksplisitt avtalt):

25 % av sum utstyrsleie/artisthonorar betales ved avbestilling dersom det er 6 måneder eller mer til arrangementsdato

50 % av sum utstyrsleie/artisthonorar betales ved avbestilling dersom det er 3 måneder eller mer (men under 6 måneder) til arrangementsdato

75 % av sum utstyrsleie/artisthonorar betales ved avbestilling dersom det er 2 måneder eller mer (men under 3 måneder) til arrangementsdato

100 % av sum utstyrsleie/artisthonorar betales ved avbestilling dersom det er under 2 måneder til arrangementsdato

Avbestillingsgebyr påløper uavhengig av eventuell force majeure (og force majeure lignende tilfeller) som eksempelvis krig, naturkatastrofer, pandemier, sykdomsutbrudd over landegrenser, streik, importrestriksjoner mv.

Se øvrige utfyllende leiebetingelser HER